FŐOLDAL         RÓLUNK          KAPCSOLAT

 

Felhasználási feltételek

 

Kedves Látogatónk!


Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk
A http://vertikalgroup.hu/hu/ szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

 

Személyes adatok gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására, vagy bármely más az adatokon végzett műveletre („Adatkezelés”) kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adatkezelés célja kellően meghatározott és jogszerű, az ehhez szükséges jogalap rendelkezésre áll, és amennyiben az adatkezelés jogszerűsége az adatkezelés teljes időtartama

alatt biztosított. A VERTIKAL Group mint adatkezelő felelős azért, hogy az adatkezelések tekintetében megvalósuljanak az alábbi alapelvek:

 

  • minden adatkezelése tekintetében biztosítania kell, hogy a személyes adatokat a jogszerűség, tisztessé́́́tlá́ság elvének megfelelően kezeljék.

  • személyes adatok bármely kezelése csak egyértelmű és meghatározott célból történhet, és a személyes adatok má́lokra nem használhatók fel az eredeti céllal össze nem egyeztethető módon; az adatkezelé́ljának, eszközeinek és az adatkezelés szüksé́gének egymással arányban kell állniuk, amelyet a megfelelő módon dokumentálni kell.

  • a személyes adatok kezelésének az adatkezelé́ljainak megfelelően, a szükségesre kell korlátozódniuk.

  • a személyes adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenniük, az eljárások sorá́sszerű erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a pontatlan vagy elavult személyes adatokat javítsák, vagy töröljék.

  • a személyes adatokat kizárólag az adatkezelé́l végrehajtásának megfelelő ideig szabad tárolni; az adatkezelé̋ ́rtát követően személyes adatot kezelni tilos.

  • a személyes adatokat olyan módon kell kezelni, hogy az érintettek jogai, az adatok rendelkezésre á́́́s bizalmassága biztosítva legyen.

  • a VERTIKAL Group adatkezelőként felelős a GDPR követelményeinek való megfelelésért, és a megfelelés bizonyításáért is (elszámoltathatóság).

 

Információk


A VERTIKAL Group minden tagja minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a VERTIKAL Group az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a VERTIKAL Group sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A VERTIKAL Group nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A http://vertikalgroup.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A VERTIKAL Group nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A VERTIKAL Group nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A VERTIKAL Group weboldalán található semmilyen információ nem képez befektetési felhívást a VERTIKAL Group részvényeire, vagy ADR-jeire, vagy az azokkal kapcsolatos egyéb ügyletekre vonatkozóan, illetve ilyen felhívásként nem is értelmezhető vagy vélelmezhető.

A VERTIKAL Group weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a VERTIKAL Groupnak elfogadja, hogy a VERTIKAL Groupnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a VERTIKAL Group az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

 

Szerzői jog


A VERTIKAL Group weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a VERTIKAL Group kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a VERTIKAL Group fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A VERTIKAL Group minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.